Csoportos programok

Szeretné megtapasztalni az Innovatív módszereket!

Szükségem van a legfrissebb tudományos módszerek, technikák és termékek megismerésére!

Csatlakozni a tudáshoz

A tudás az információ megosztása, közösen új értelmezése, több aspektusból való vizsgálata egy magasabb szintű tudás létrejöttét teszi lehetővé. Az Innovatív Healing program csoportos kurzusai, ennek az új magasabb szintű tudás és értelmezés  dimenziójának elérését célozza. Hogyan ismerhetjük meg azt aminek a létezéséről nem is tudunk? Hogyan csatlakozhatunk, hogyan juthatunk olyan tudásokhoz, tudományokhoz, melyek az univerzumban már megfogalmazódtak, melyek változásokat indítottak el, idéznek elő, mely tudások, tudományok emberi sorsokat, életeket, állapotokat változtatnak meg?  Erről szólnak a csoportos kurzusok.

Hozzáférni és használni

Az Innovatív Healing csoportos kurzusai több formában elérhetők. A tematikus képzési programok, egy adott tárgyban, témakörben, (pld. Theta Healing™) saját struktúra szerint felépített programokat kínál a résztvevőknek. Több szinten, felöleve a teljes tananyag tudás mennyiségét. A másik változata az Innovatív Healing csoportos programjainak, amikor egy adott csoport,  társaság, vagy célcsoport számára egyedileg kidolgozott módszertan és egyedi célkitűzések alapján építünk fel közösen egy program struktúrát. Legyen bármelyik változata is a programnak, ez mindig az egységes szándék kialakításán gyökerezik és az elérhető legmagasabb szint elérését célozza. Együtt kapcsolódva a legfölsőbb tudáshoz, az univerzum energiáihoz.

A csoportos képzések és tréningek során olyan tapasztalatokat szerezhetnek a résztvevők, mely az eddig alkotott nézeteiket, életelméleteiket gyökeresen megváltoztathatják. Képessé és alkalmassá válhatnak, eddig ismeretlen képességeik, tehetségeik, egyedi jellemvonásaik kinyilatkoztatására, melyek eddig csak a tudatalatti, tudattalan rétegeikben voltak elérhetőek. A csoportos tréningek azok a programok, amelyek egy újén  megalkotását hozhatja magával, aki félelmek nélkül, önfeledten a saját pozitív tulajdonságainak előtérbe helyezésével, egyéni jóságával és komplexitásával tud egy csoport, vagy társaság részese lenni.

Létezik egy egyetemes tudás. Létezik egy mindenek felett álló energia és megoldásrendszer. A csoportos kurzusok felemelő közös rezgéstere, közelebb hozza, elérhetővé teszi ennek a legfelsőbb intelligenciának a megnyitását. Az Innovatív Healing csoportos módszerei segítenek az elérésben, a megértésben, az alkalmazásban, vezetett módon, szakértő mentorálással. Lehetőség teremtődik arra, hogy az ember megélje, átélje a csoporttudat érzését és megtestesülését.  Egységben lenni, gondolkodni, rezegni, érezni, felerősíti a személyes hatást és hatékonyságot, a személyes energiák kiteljesítését.