Páros konzultáció

Szeretné megtapasztalni az Innovatív módszereket!

Szükségem van a legfrissebb tudományos módszerek, technikák és termékek megismerésére!

Ketten egységben

A páros konzultációk csak egy része zajlik feltétlenül páros ülések körülményei szerint. Ez a konzultációs modell, egy olyan, a párok közös döntésén és hajlandóságán alapuló program, ahol részben az együttműködésen, a közös munkán, részben pedig a résztvevő egyének belső folyamatain, jellemvonásain, személyes programjain dolgozunk. Egy rendkívül izgalmas metódus önmagunk jobb megismerése, egy személyes kapcsolódáson, emberi kapcsolaton keresztül. Házaspárok, élettársak, testvérek, rokonok, barátok, munkatársak jönnek el a programra, valamilyen közös céllal. Az alapvetés többnyire a kapcsolat egy új szintre emelése, mely jelenthet probléma megszüntetést vagy megoldást, de lehet az ok a mélyebb elköteleződés, az erősebb szeretet, vagy akár az elfogadás. 

Együtt fejlődni

Egy kapcsolat mélysége, minősége, elsősorban a kapcsolat résztvevőinek külső és belső tulajdonsága, adottságai, jellemvonásai, intelligenciája, érzelmi intelligenciája alapján alakul ki. De vannak más tényezők is ezen kívül, amik javíthatják, esetleg blokkolhatják a kapcsolat értékeit, kiteljesedését? A válasz igen és ennek az igennek az apró részletekre bontása a páros kezelések célja. Az egyének belső tudatlan programjainak feltárása és a kapcsolódással való összefüggéseinek vizsgálata az a metódus, amely a programok során zajlik. Az okozatok, az állapotok, az élethelyzetek, krízisek jelenéből, visszafelé indulunk

Megtalálni a közös nevezőt, a közös rezgést, motivációt, a közös célokat egy csodálatos élményekkel teli folyamat. A résztvevők nem csak a kapcsolódásukat, de egymást, sőt magukat is jobban megismerik a páros programok során. Az ülések, segítenek kinyilvánítani olyan mélyen elrejtett érzéseket, felvállalni láthatatlanná vált félelmeket, melyek nem csak a párok kapcsolódásában, de az élet más területein is problémákat okoznak. A kapcsolati kezelések korántsem csak a párok kapcsolati minőségének javításáról, de ez egyének fejlődéséről, változásairól is szólnak. Közös felismerések, egyéni és közös változások folyamata.   

Lépjünk be párunkkal egy közös mezőbe, mely a feltétel nélküli szeretetről és elfogadásról szól. Kerüljünk egy dimenzióba, egy rezgés térben egy frekvenciára, ahol együtt gondolkodunk, együtt érzünk, együtt változunk, együtt teremtünk. Ez a dimenzió felülírja a sérelmeket, a düh, a harag érzését, itt már nincs jelen az irigység, a féltékenység, itt nincs félreértés, konfliktus, harc vagy gyűlölet, vagy a manipuláció.  Ez a tér alkalmas a legmagasabb szintű kapcsolódás elérésére, mely egyúttal lehetőséget teremt az egyének számára is, hogy elérjék a legjobb, legteljesebb énjüket.